Acceptance and Commitment Therapy

Hensigten i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er at hjælpe dig til at lære at være med de ubehagelige oplevelser og vilkår, du uundgåeligt vil møde i livet, på en måde, der skaber mindre lidelse i dit liv. Herudover er fokus på at hjælpe dig til at træffe valg og gå i en retning, der giver dig et rigere og mere meningsfyldt liv.

 

Vores forsøg på at undgå ubehag er en del af problemet

I ACT er grundsynet, at for store bestræbelser på at kontrollere eller undgå, hvad vi tænker og føler, rent faktisk forhindrer os i at leve et meningsfyldt og berigende liv. Forsøg på undgåelse kan altså medføre, at vi ikke udlever dét, der er betydningsfuldt for os.

 

Oplever vi angst i sociale sammenhænge, kan vi gå glip af relationer, der kunne være berigende for vores liv. Har vi selvnedvurderende tanker i vores arbejdsliv, kan vi undgå at sige noget i samtaler med vores kollegaer. Vil vi generelt undgå ubehagelige tanker og følelser, kan vi lave så mange planer og aktiviteter, at vi til sidst ikke kan følge med eller overskue vores kalender. Sammenligner vi os selv med en anden og bliver usikker, kan vi begynde at tænke nedvurderende tanker om den anden og negligere den venlige og omsorgsfulde indstilling, vi egentlig gerne vil have.

 

Der er utallige måder, hvorpå vi kan forsøge at kontrollere og undgå svære følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Vi gør det alle til en vis grad. Når det begynder at forhindre os i at leve et meningsfyldt, berigende liv, kan vi lære at forholde os anderledes til vores indre oplevelser.

 

At lære at være med vores oplevelser på en ny måde

Vi arbejder med villighed til at føle alle følelser, mærke alle fornemmelser og tillade alle tanker at komme og gå. Forsøger vi dette på den måde, de fleste af os er vant til, kan det opleves overvældende. I ACT træner vi derfor nye måder at være med alt det, vi oplever, på. Vi gør dette ved hjælp af metoder, som kan være forskellige fra person til person. Det kan være samtale, mindfulnessøvelser og åndedrætsteknikker. Som i CFT vil vi i ACT træne at kunne være med alle vores oplevelser med nærvær og venlighed.

 

At være i livet på en mere berigende måde

Fundamentet for ACT er spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig i dit liv?

 

Som i eksistentiel terapi er det i ACT essentielt at finde frem til, hvad der har betydning for dig. Hvordan vil du gerne leve dit liv, og hvordan vil du gerne være – mod og med dig selv, andre og verden? I samtalerne vil vi komme nærmere dette. Vi vil tale om, hvad vi sammen kan arbejde med, for at du kan begynde at leve dit liv mere ud fra dette.

 

Vi vil træne disse nye måder at være over for og med dig selv, andre og din omverden i terapien. For nogle medfører denne proces ændringer i personens liv, der er tydelige for andre. Personens liv ændres altså på praktiske og synlige måder. For andre medfører processen mest ændringer, der kan opleves af personen selv og dem, der er tæt på personen i vedkommendes liv. Forandringerne er med andre ord psykologiske men ikke nødvendigvis ret synlige udefra.

 

Nogle bliver overraskede over oplevelsen af, hvordan bare dét at forholde sig anderledes til ens indre oplevelser – tanker, følelser, kropslige fornemmelser – og hvordan man er sammen med andre kan skabe markante forandringer i ens oplevelse af livet. Andre oplever, at det er som at komme hjem. Tilbage til dét, de godt vidste var den måde, de ønskede at leve på.

Autoriseret psykolog i Aarhus Katja Christensen