Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) er en terapeutisk tilgang, som er fokuseret på kontakt med og træning af evnen til medfølelse.

Selvkritik og skam

Der er en tæt forbindelse mellem psykologiske udfordringer, og selvkritik og skam. Det kan virke helt naturligt for os at ville fjerne svære tanker og følelser, når de opstår. På samme tid kan vi begynde at bebrejde os selv, at vi føler, tænker og agerer, som vi gør.

Desværre kan disse tendenser, som virker fuldstændig automatiske, medføre at dét, vi egentlig ønsker at fjerne, bliver stærkere og varer i længere tid. De kan også langsomt begynde at påvirke andre aspekter af vores liv, hvormed vores liv går i en retning, der ikke er gavnlig eller ønskelig for os. Vi kan derfor opleve, at vi sidder fast og ikke kan se, hvad vi kan gøre for at få det bedre.

Medfølelse i terapi

CFT fokuserer på at aktivere et af vores følelsesregulerende systemer; det, der har at gøre med omsorg, tilknytning og beroligelse. At arbejde med medfølelse og dette system har vist sig at være hjælpsomt i forhold til mange psykologiske udfordringer, bl.a. afhængigheder, stress, angst og depression.

At have selvmedfølelse betyder, at vi har en venlig indstilling til os selv, også når vi er udfordrede. Med andre ord behandler vi os selv med venlighed, uanset om vi oplever glæde, vrede eller smerte. Vi behandler os selv med venlighed, uanset om vi opnår, hvad vi havde sat os for eller ej. Modsat empati har medfølelse vist sig at fungere som en ”buffer” imod at nå til den tilstand, vi kalder ”udbrændthed”.

Når vi arbejder med medfølelse, kan vi eksempelvis bruge opmærksomhedstræning, åndedrætsøvelser og visualiseringer. Det, der trænes i og mellem sessioner, er ikke bare hjælpsomt i forhold til de udfordringer, der opleves lige nu. Egenomsorg, evnen til selvberoligelse såvel som oplevelsen af forbundethed vil også være af stor gavn i forhold til at håndtere de udfordringer, du vil møde i fremtiden.

Skov 4