Psykolog Katja Christensen

Individuel terapi | Parterapi | Supervision for psykologer | Oplæg for studerende

Autoriseret psykolog med fokus på, hvordan vi styrker vores oplevelse af at være forbundet med os selv, hinanden og verden.
Fra kontrol til kontakt.

Samtaler i Odense eller online

Individuel terapi

Vi kan alle opleve perioder, hvor det kan være hensigtsmæssigt med professionel hjælp. Måske du har overvejet at opsøge en psykolog men er i tvivl om, hvorvidt det er vejen frem for dig. Det er muligt, at det vil være hjælpsomt for dig at snakke med en psykolog, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:
  • Oplever du, at du gør ting, der ikke gavner dig, eller at du ikke er i stand til at gøre ting, der ville være gode for dig, og at det virker uoverkommeligt at skabe forandringer?
  • Oplever du, at du mangler mening i livet, eller at du har en generel følelse af utilfredshed, uanset hvad du gør?
  • Oplever du, at du ikke har en retning i livet, og at du ikke kan finde ud af, hvad du skal gøre med dit liv, uanset hvordan og hvor du leder efter svar?
  • Føler du, at du mangler forbindelse med andre, selvom du måske har mennesker tæt på dig i din hverdag?

Vi vil i samtalerne finde frem til ressourcer og muligheder i dit liv, samtidig med at vi vil undersøge de oplevelser, der er svære for dig. Du vil lære dig selv bedre at kende; det vil blive mere klart for dig, hvorfor du tænker, føler og handler, som du gør.

Igennem forløbet vil det blive nemmere for dig at mærke og finde frem til, hvad du skal gøre for at skabe en mere berigende og meningsfyldt tilværelse for dig selv.

Psykolog Katja Christensen - Odense

Parterapi

Når et par vælger at opsøge parterapi, er det fordi, at der er noget, der “larmer” i relationen. I føler jer ikke helt set, hørt eller forstået af den anden. I parterapi er udgangspunktet at få skelnet det væsentlige fra dét, der er hæmmende forsøg på at opnå forståelse og kontakt, tryghed og kærlighed, ved at spørge: Hvad er virkelig vigtigt for jer?

Vi vil tage udgangspunkt i valget om at gå sammen, fordi I kan mødes om et fælles livsperspektiv og en fælles retning. Mange bliver overrasket over, hvor meget de kan lære om den anden i parterapi selv efter årtiers parforhold. I vil lære omkring den andens unikke kvaliteter som menneske, og hvordan I kan gå i samme retning med jeres forskelligheder. At forskelligheder kommer til at komplementere hinanden, så den andens forskellighed kan opleves og værdsættes som en del af enheden, frem for at den bliver et frustrerende, forstyrrende element.

Supervision for psykologer

Psykologer er en faggruppe, der har særlig mulighed for at

Oplæg for studerende

Hvordan kan vi navigere i det psykologiserede, højintense informationssamfund?
– Et perspektiv på, hvordan vi kan forstå og møde udfordringerne, og hvordan vi kan bruge mulighederne til at styrke relationer og danne grundlag for en mere meningsfyldt livsførelse.

“Det her burde man lære i skolen” – lignende ord hører jeg ofte i terapi. I vores uddannelsessystem lærer vi faglighed, men vi lærer meget lidt om, hvad det vil sige at være menneske. Hvad det betyder at have et menneskeligt sind og leve i et bestemt samfund, og hvordan vi kan navigere i det, må anskues som mindst lige så vigtigt i forbindelse med at blive uddannet, som vores respektive fagligheder.

Unge i dag har muligheder og adgang til information som aldrig før, heriblandt omkring psykologi og selvudvikling. De rige muligheder, der findes for at skabe et liv i tråd med individets egne værdier og kvaliteter, er tydelige for de fleste. Lige såvel er udfordringerne ved selv samme samfundsudvikling. Vi ser mennesker helt ned til den tidlige barndom hæmmes i deres evne til at trives og udvikle sig i flere kontekster af deres liv med beskrivelser som “angst”, “stress” og “depression”.

Vi kan kæmpe imod psykologiseringen og individualiseringen, eller vi kan arbejde med denne udvikling: Hjælpe de unge med at selektere i informationer og finde ud af, hvordan de kan finde frem til, hvad der virkelig er vigtigt for dem i deres liv.

Oplæggene indbefatter en gennemgang af:

  • Hvordan samfundets muligheder og informationsstrøm kan føre til, at vi mister kontakten med os selv, og hvad der virkelig er vigtigt for os.
  • Hvorfor “social sammenligning” er fundamentalt menneskelig. Hvordan vi kan være kritisk reflekterende over de historier, vi fortæller i vores sind, og anvende evnen konstruktivt til at informere os om, hvad der virkelig er vigtigt for os.
  • Hvordan vi som mennesker udvikler selvkritiske og frygtbaserede fortællinger omkring os selv og verden for at sikre tryghed og kærlighed. Hvordan vi kan skabe en bevidsthed om vores egne fortællinger, og i stedet for at tage dem for konkrete sandheder; se hvilke reelle behov og ønsker, der ligger bag dem.
  • Hvordan vi – ved at have denne evne til kritisk refleksion – kan anvende samfundets muligheder og informationsstrøm til at skabe en øget bevidsthed og oplevelse af forbindelse til os selv, hinanden og verden.

Samtaler i Odense

Jeg har praksis på Dronningensgade 23 midt i Odense i en skøn lille bygning kaldet Dronningegården.

Onlinesamtaler

Ved at vælge onlinesamtaler er der mulighed for at have samtalerne der, hvor det er belejligt for dig, uanset hvor du bor eller opholder dig. Læs mere om onlinesamtaler her.

Få første samtale inden for 2 uger

Jeg har ikke venteliste, da jeg ikke tager imod henvisninger fra lægen. Vi kan derfor aftale første samtale inden for 1-2 uger. Læs mere her for at finde ud af, om du kan få tilskud til dine samtaler.

Kontakt mig

Du kan kontakte mig ved at skrive til mig på eller sende en besked på tlf. 42 65 50 57.

Læs mere om sikker kommunikation og hvordan vi bedst kan snakke sammen her.