Hvad du kan få ud af terapi

Individuel terapi skaber ringe i vandet; når du oplever fremgang på ét område i livet, vil du ofte også opleve fremgang på andre områder. Noget af det, du kan få ud af et forløb med mig som autoriseret psykolog i Aarhus, er

 

  • at stole mere på dig selv og din evne til at træffe valg i livet
  • at skabe mere trygge og berigende relationer
  • mere klart at kunne se en retning i dit liv, både ift. karriere, familie og andre relationer
Terapi ved psykolog i Århus Katja Christensen

Om at gå i terapi ved en autoriseret psykolog i Aarhus såvel som online

Der kan være usikkerhed forbundet med at skulle kontakte en psykolog første gang. De fleste har en masse tanker omkring, hvad det vil sige at gå til psykolog. Der kan dog være langt derfra til at forestille sig, hvordan det mere præcist kan være for én selv. Jeg har derfor skrevet det ned, jeg finder mest væsentligt at vide omkring dét at gå til psykolog, inklusive nogle af de spørgsmål, jeg oftest får fra klienter.

 

Skulle du have spørgsmål, der ikke er besvaret her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte mig. Du kan skrive en mail eller en SMS. Ønsker du en samtale over telefon, bed mig da endelig om at ringe til dig. Se denne side for kontaktoplysninger.

 

Hvorfor se en psykolog?

Svækket trivsel og funktion i hverdagen

Mange vælger at gå til psykolog, fordi de oplever, at deres trivsel eller funktion i hverdagen er svækket. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af vedvarende psykologiske eller fysiske symptomer, kriser, tab, eller udfordringer i ens relationer, på ens uddannelse eller job.

 

At sidde fast

Nogle vælger at gå til psykolog, fordi de oplever at sidde fast i deres liv. Det kan opleves som om, at man sidder fast i de samme uhensigtsmæssige mønstre. Selvom man måske er i stand til at se mønstrene, er man ikke i stand til at ændre dem.

 

Andre vælger at gå til psykolog på et tidspunkt i deres liv, hvor de egentlig oplever at have en klar fornemmelse af, hvad de gerne ville gøre anderledes eller ændre på, men trods diverse forsøg på at gøre dette ikke er i stand til det. Vores arbejde vil her bestå i at undersøge, hvad det vil betyde for dig at skabe disse forandringer. Vi vil herudover se på, hvad det er, der holder dig fra at gøre det. Sammen vil vi så arbejde med, at du rent faktisk kan få skabt forandringerne.

 

Meningsløshed og manglende forbindelse

Oplevelsen af at sidde fast kan også give sig til udtryk i en oplevelse af meningstomhed eller meningsløshed. Denne oplevelse kan være svær at forstå, særligt hvis ens liv virker til at være, som man ønsker det.

 

Det kan være relevant med samtaler hos en psykolog, hvis oplevelsen af meningstomhed er så gennemtrængende, at den begynder at give sig til udtryk i eksempelvis en vedvarende oplevelse af nedtrykthed, manglende forbindelse med ens nære relationer eller manglende evne til at gøre de ting, man plejede at gøre. Den manglende forbindelse kan også opleves til sig selv; at man oplever sig fremmed over for sig selv. Der kan være en vedvarende oplevelse af ikke at vide, hvad man vil i sit liv.

 

Dit rum

I samtalerne skabes et rum, hvori hvad end der er vigtigt og meningsfuldt for dig kan dukke frem. Dette betyder også, at vi kan tale om ét emne i en session og et andet emne gangen efter. Mennesker har specifikke temaer i deres liv, som bliver den centrale del af samtalerne, men der kan sommetider opstå noget i livet, som nødvendigvis må blive omdrejningspunktet i samtalerne for en stund. Dette betyder ikke, at de andre temaer ikke længere er relevante. Det betyder blot, at de ikke fylder lige så meget i en periode, da noget andet har brug for opmærksomhed.

 

Denne tilgang betyder også, at vi ikke følger en manual eller på forhånd planlagt struktur. Det er dét, der har betydning for dig, der kommer til at blive indholdet af samtalerne.

 

Hvor ofte skal man gå, og hvor mange samtaler har man brug for?

Det er meget forskelligt, hvad mennesker søger og har brug for.

Nogle oplever allerede efter én samtale, at de har fået dét, de har brug for. Dette kan eksempelvis være, når der er opstået noget pludseligt, som har skabt fortvivlelse eller forvirring. Det kan enten være en ydre situation, eller det kan være noget, der pludselig er gået op for dig. Du kan da vælge en samtale med en psykolog som en måde at finde frem til, hvordan du bedst forholder dig i denne nye situation.

 

I de fleste tilfælde er der dog brug for flere samtaler. Antallet af samtaler, og længden af forløbet, varierer fra person til person. Én forskel kan bestå i, hvorvidt udfordringerne er pludseligt opstået. Her vil der ofte være brug for et kortere forløb. Har udfordringerne været med dig længe, er det muligt, at det vil være gavnligt med flere samtaler og et længere forløb.

 

Et forløb med et specifikt mål eller samtaler som en del af din livsvej i en periode

En anden forskel på antallet af samtaler og længden af forløbet handler om, hvordan du ønsker at bruge samtalerne. Hvis du ønsker hjælp til en afgrænset problemstilling, vil det typisk indebære færre samtaler over en kortere periode, end hvis du ønsker at anvende forløbet som et udvidet rum for indsigt og udvikling.

 

Mange anvender samtalerne som et sted, hvor de over en længere periode får større og større indsigt i egne værdier, ønsker og begrænsende mønstre. Det er ofte sådan, at når vi stopper med at være styret af de stærkeste forsvar og undgåelsesstrategier, og vi begynder at gøre mere af dét, der beriger vores liv, får vi mulighed for at få øje på nogle helt andre ting, end vi før har været i stand til at se.

 

At vælge et forløb, der strækker sig over tid, er således at blive ved med at lære om dig selv, mennesker omkring dig og livet. Det er at blive ved med at eksperimentere med, hvordan du på mest hensigtsmæssig vis kan forholde dig til dine indre og ydre oplevelser. Det er at blive ved med at arbejde med, hvordan du kan handle på udfordringer og muligheder i livet, så din oplevelse af livet bliver fortsat mere berigende, og du i stigende grad finder en ro i din tilværelse.

 

Afslutning af forløb

Min erfaring er, at der opstår et tidspunkt, hvor du og jeg er enige om, at du er klar til at gå videre på egen hånd. Et forløb afsluttes på mest hensigtsmæssig vis, når du har en oplevelse af at være styrket i din egen evne til at håndtere eller være med de udfordringer, der opstår i livet. Der vil her være en oplevelse af, at du ikke længere har brug for samtaler med mig.

 

Fortrolighed og tavshedspligt

Som autoriseret psykolog under Psykolognævnet er jeg forpligtet af Lov om Psykologer og af De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Dette betyder, at vores samtaler er omfattet af tavshedspligt.

 

Som psykolog er de etiske aspekter i samtalerne en vigtig del af grundladet for at skabe et trygt rum for dig. Fortrolighed og tavshedspligt er helt centrale i denne forbindelse. At du ved, at intet du siger vil forlade rummet, kan give en oplevelse af tryghed og tillid, som er nødvendig for at have oplevelsen af at kunne tale åbent og frit. Tavshedspligten indebærer alt om dig helt ned til, at jeg ikke må sige dit navn til andre eller oplyse om, hvorvidt vi snakker sammen.

 

Der er undtagelser, hvor jeg lovmæssigt skal bryde tavshedspligten. Hvis jeg vurderer, at du er i risiko for at gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg jævnfør loven bryde tavshedspligten for at beskytte dig og/eller andre.

 

Vil min arbejdsgiver finde ud af, at jeg ser en psykolog?

Nej. Din arbejdsgiver vil ikke modtage informationer omkring dette og har ingen adgang til informationer omkring dine samtaler. Hvis du bruger dit firmas sundhedsforsikring, vil din arbejdsgiver heller ikke modtage informationer omkring det, vi taler om.

 

Opbevaring af informationer

Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og om det, vi taler om. Se denne side for en nærmere beskrivelse af dette.

Udtalelse efter et individuelt terapiforløb
for arbejdsrelateret stress og angst

“Katja har, med sit nærvær, engagement og kompetence, hjulpet mig hjem i mig selv, og det at jeg nu kender min egen kerne og igen kan mærke mig selv gør, at jeg i langt højere grad end nogensinde før, har mod på hvad end livet måtte kaste i nakken på mig.”