Terapi for unge

Ungdomsårene er en periode i livet, hvor der sker store skift og forandringer. Nogle unge får det så svært, at de har brug for anden hjælp, end hvad deres nærmeste netværk kan give. Hvis du som ung på 15 år eller derover oplever, at dit liv er så fyldt med ubehagelige følelser og tanker, at du har brug for hjælp til at få det bedre, er psykologsamtaler måske vejen frem.

Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du som familiemedlem eller professionel har en relation til en ung, som du er bekymret for. Det kan være hjælpsomt at få snakket om, hvorvidt psykologsamtaler kunne være relevant for den unge, og hvordan du skal gå frem.

Hvordan det foregår

Vi starter med at have en samtale, hvor vi vil snakke om, hvorfor du er her. Det er vigtigt, at vi begge går fra første samtale med en oplevelse af, at vi begge har en god fornemmelse for, hvad der er vigtigt at snakke om og arbejde med. Dette betyder ikke, at vi skal vide det hele fra starten – et forløb udvikler sig altid, og der opstår altid nye ting – men det betyder, at vi kommer godt fra start.

Jeg vil til første samtale også fortælle dig lidt mere om min måde at arbejde på, og hvordan samtalerne vil foregå. Det er vigtigt, så du kan gå herfra med en god fornemmelse for, hvordan det kommer til at være.

For nogle unge kan det være en underlig oplevelse at skulle til psykolog. Man kan have tanker som:

  • Hvad hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige?
  • Kan psykologen overhovedet forstå mig?
  • Hvordan reagerer psykologen, hvis jeg fortæller om tanker, jeg aldrig har fortalt nogen før?

Min erfaring er, at disse spørgsmål bliver forsvaret eller forsvinder af sig selv allerede efter de første par samtaler. For nogle er de allerede forsvundet, efter vi har mødt hinanden første gang. Det vigtigste for mig er først og fremmest at skabe en tillidsfuld relation, hvor du har en oplevelse af, at du kan sige præcis det, du tænker, føler og oplever.

Målet er, at du skal gå fra første samtale med følelsen af, at der er gode muligheder for, at vores samtaler kan hjælpe dig.

Hvornår det kan være relevant for en ung at snakke med en psykolog

Nogle unge har det så svært, at flere områder af deres liv påvirkes. Nogle trækker sig fra det sociale, nogle har svært ved at følge med i skolen, og nogle har højt fravær. Nogle unge finder måder at forsøge at lette det indre ubehag på, som skaber nye udfordringer. Det kan være et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol eller stoffer, usunde spisemønstre eller selvskadende adfærd.

For mange unge er det dog ikke så tydeligt, at de har det svært. Det kan for mange unge udadtil se ud som om, at alt er fint, trods de har det utroligt svært. Dette ses eksempelvis sommetider ved angst, stress eller nedtrykthed. For disse unge vil det at søge hjælp enten kræve, at de selv er bevidste omkring deres udfordringer og har et ønske om at få hjælp, eller at der er en person tæt på dem, der bliver opmærksom på det, og støtter dem i at søge hjælp.

At tage en forælder med til første samtale

Hvis du er under 18, vil en eller begge forældre deltage i første samtale. Både du og dine forældre vil få mulighed for at fortælle, hvad I har af indtryk af det, der er svært for dig. Vi vil her også snakke om, hvornår og hvordan dine forældre skal inddrages i forløbet. Vi vil snakke om, hvorvidt vi skal lave en aftale om, hvornår de skal med til en samtale næste gang. Jeg vil aldrig fortælle dine forældre noget, uden at vi sammen har snakket om det.

Selvom du er 18 eller derover, kan du også vælge at tage en eller begge forældre med til første samtale. For nogle skaber det en tryghed at have forældre med. Det kan enten bare være som støtte eller for at de kan fortælle, hvad de oplever er svært for én. For nogle kan det være overvældende at skulle tage til første samtale alene. Nogle er i tvivl om, hvorvidt de vil få fortalt alt det, de oplever er vigtigt. Her kan det være en hjælp at have en eller begge forældre med. For andre unge på 18 og derover er det vigtigt, at samtalerne kun er deres rum, og de vælger derfor ikke at tage forældre med. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tage nogen med, kan vi snakke om det i telefonen inden første samtale.

Forælderens dilemma

Som forælder gør man det, man kan, for at hjælpe sit barn. Jeg møder mange forældre, som føler sig frustrerede og magtesløse. De har gjort alt, de kunne, for at forstå og hjælpe deres barn, men at de er nået til et punkt, hvor de ikke længere ved, hvad de skal gøre. Psykologsamtaler kan ikke bare have den funktion at hjælpe den unge. De kan skabe markante forandringer for hele familien. Først og fremmest påvirker det hele familien, når den unge får det bedre. Herudover opleves det ofte, at man som familie kan begynde at være sammen på en anden måde, end som når bekymringer og følelser af afmagt præger dagligdagen.

Oplevelsen af at der er en, der hjælper med ens barns trivsel og udvikling, kan give mere ro og overskud. Det kan blive nemmere at fokusere på at give omsorg, have det sjovt og lave de ting, man plejede – eller måske at finde nye ting at lave sammen. Ens unge barn kan også opleve at ønske den forælder, der i højere grad bare er der til at holde om og holde af, imens en anden tager flere af de snakke omkring det, der gør ondt, og det, der skal arbejdes med. Samtidig vil der i samtalerne oftest også arbejdes med, hvordan den unge kan inddrage og søge støtte hos menneskerne i vedkommendes nærmiljø.

Mit erfaringsgrundlag med unge

Jeg har mange års erfaring med unge inden for flere forskellige områder. Du kan her få et overblik over de områder, jeg har arbejdet inden for. Jeg har blandt andet arbejdet med fokus på følelsesmæssige udfordringer, skolegang, uddannelse og beskæftigelse, relationer med jævnaldrende og familie, afhængigheder og uhensigtsmæssige rusmiddelmønstre samt psykiatriske problemstillinger.

Jeg har i flere år haft samtale- og terapigrupper såvel som individuelle forløb med unge. Herudover har jeg lavet psykologiske undersøgelser. Undersøgelserne har været led i rådgivning og vejledning til de unge selv, forældre, professionelle og andet netværk. Undersøgelserne har været med fokus på blandt andet følelsesmæssig samt social trivsel og udvikling, psykiatriske problemstillinger og indlæringsvanskeligheder.

Jeg har således erfaring med både at identificere og arbejde med mange af de problemstillinger, unge kan konfronteres med.

Skov Aarhus Odense Psykolog Denmark G62836ee08 1280