Udtalelse efter et forløb med parterapi
i forbindelse med et konfliktfyldt forhold

“One of our biggest issues was not listening to each other, or rather, I would say something and my wife might hear something else, but Katja was incredible at allowing us to hear what the other person was actually saying, and that is what we could never do on our own. We just celebrated our 10th wedding anniversary and 15 years together and are happier than ever [..]”

Hvad I kan få ud af parterapi


Hvis I som par oplever at sidde fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre, er det muligt, at parterapi kan være hjælpsomt for jer.

 

I kan igennem parterapi

  • lære at forstå jer selv og hinanden bedre; hvad der ligger til grund for utilfredshed eller konflikter, og hvad I dybest set har brug for og ønsker
  • lære hvordan jeres forskelligheder kan komplementere hinanden i stedet for at skabe frustration og distance
  • lære at kommunikere bedre; hvordan I konstruktivt kan tale om dét, der er vigtigt, og hvordan I kan stoppe med at sige og gøre de ting, der skaber konflikt
  • arbejde helt konkret på at skabe et liv sammen, som I begge oplever er frisættende og berigende
Parterapi ved psykolog i Århus Katja Christensen

Forløbet

Vores fokus vil først og fremmest være, at I lærer jer selv og hinanden bedre at kende; bliver mere bevidste om jeres egentlige behov og ønsker. Dernæst at I lærer at sætte ord på disse behov og ønsker, og som en enhed tale om, hvordan I kan skabe et liv, hvor der kan være plads til jer begge. Den svære balance er at nå til et sted, hvor begge føler sig fri i parforholdet, samtidig med at man føler en samhørighed – at man er en enhed – men de to aspekter hænger sammen og er nødvendige for at have en oplevelse af tryghed i sig selv og i parforholdet.

 

Fælles samtaler: Vi har i parterapi 80 minutter pr. session. Vi har således god tid til at få bredt jeres udfordringer, ønsker og muligheder ud, samt til at I kan lave aftaler om, hvad I vil begynde at gøre (mere eller mindre af).

 

Individuelle samtaler: Parterapi indbefatter til tider individuelle samtaler af 50 minutters varighed, hvor I hver især får mulighed for at kunne tale, uden at den svære dynamik, der normalt udspiller sig i jeres forhold, begrænser jer. Alt, der bringes op i de individuelle samtaler, kan tages op i de fælles samtaler, hvis en af os finder det væsentligt. Der kan være ting, der kan være svære at få sagt, imens man er i rum med sin partner, og der vil jeg hjælpe med at få det sagt på en sådan måde, at det bliver genstand for en konstruktiv samtale, hvor I begge oplever at blive hørt og deltagende i at skabe en fælles vej.

 

Skriv til mig på eller 42655057 for at lave en aftale om en første samtale.

 

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt parterapi vil kunne hjælpe jer, eller om jeg er den rette psykolog for jer, kan vi tage en samtale om det over telefonen inden. Skriv gerne, hvis I ønsker, at jeg ringer jer op, så vi kan tage en kort, uforpligtende samtale om det.