Om mig

Jeg er født og opvokset i Svendborg på Sydfyn, og jeg har nu egen virksomhed som psykolog i Aarhus. Jeg har altid været meget nysgerrig, drevet af at lære og opleve verden på forskellige måder. Det, jeg altid har været drevet mest af, har været at forstå mennesker; hvad vi har brug for for at skabe en berigende tilværelse og være dybt tilfredse med vores liv.

 

Nysgerrigheden og lærelysten har også betydet, at jeg tidligere har boet forskellige steder og rejst meget. Jeg har hovedsageligt rejst i Asien, Amerika og Europa. Dette har givet mig en større forståelse af kulturens påvirkning på os. Måske endnu vigtigere; en større forståelse af det, der er fælles for os som mennesker.

 

Jeg nyder at nørde med ting; at fordybe mig i dem og forstå dem – være det intellektuelt, emotionelt, sansemæssigt. Det kan være musik, IT, sport, gastronomi, kemi, biologi, forskellige aspekter af fysisk sundhed. For mig kan det meste blive interessant med den rette tilgang, når det deles med andre mennesker. Det er en lignende oplevelse, der driver mig i mit arbejde. Sammen med andre mennesker at fordybe mig i en oplevelse – her menneskers liv – og sammen finde ud af, hvad der skal til, for at personen(/erne) får et berigende liv, vedkommende er dybt tilfreds med.

Psykolog Århus Katja Christensen

Min tilgang i terapi

Da verden er i konstant udvikling, ændrer vores behov, udfordringer og muligheder sig også. Jeg er af den overbevisning, at jeg gør mit arbejde bedst, hvis jeg bliver ved med at sætte mig ind i, hvad der rører sig i vores samfund. Jeg videreuddanner mig løbende og sparrer med mennesker med forskellige perspektiver på, hvad der skaber en tilfredsstillende tilværelse for os mennesker. Dette betyder, at min faglige udvikling foregår i forskellige fora: Mit arbejde, videreuddannelse og kurser, sparring med andre fagpersoner. Herudover egenterapi og supervision.

 

Jeg har ud over psykologuddannelsen en efteruddannelse i eksistentiel terapi. Der er her fokus på de ting i livet, alle mennesker dybest set søger. Væsentligt er eksempelvis kærlighed og at høre til. Der arbejdes med, hvordan vi som mennesker kan træffe de bedst mulige valg for os selv, når vi i dag har et væld af muligheder.

 

I 2019 blev jeg præsenteret for Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jeg har siden videreuddannet mig i den tilgang. Fokus er her også på at søge dét, der virkelig er vigtigt for os som mennesker. At få opfyldt vores psykologiske behov og beskæftige os med aktiviteter og mennesker, der har værdi for os. Denne tilgang bidrager med et øget fokus på at forholde sig ikke-dømmende til de mønstre, vi har med os fra tidligere i livet, da de er et naturligt udfald af vores tidligere oplevelser og fysiologiske sammensætning. Herudover er der fokus på hurtigt at begynde at kigge på konkrete handlinger: Hvad kan vi gøre (mere eller mindre af) for at skabe en mere tilfredsstillende, berigende tilværelse? Således bliver terapi og supervision let og handlingsorienteret. Det er fantastisk berigende at have muligheden for at følge menneskers indre såvel som ydre udvikling.

 

Læs en beskrivelse af et terapeutisk forløb med mig her.

Supervision og egenterapi

En væsentlig del af dét at lære den menneskelige psykologi at kende er at lære om ens egen psykologi. Jeg har derfor løbende selv været i terapeutiske forløb. For at få kendskab til forskellige terapiformer og forstå, hvad det hjælpsomme i al terapi reelt er, har jeg været i flere forskellige former for terapeutiske forløb. Mine forløb har været eksistentiel terapi, psykodynamisk samt kognitiv terapi, og sidst terapi ud fra ACT.

 

Herudover har jeg løbende modtaget supervision, blandt andet af specialister i psykiatrien, erfarne psykologer inden for det pædagogisk psykologiske og udviklingspsykologiske område, samt af en specialist inden for arbejds- og organisationspsykologi. Jeg fortsætter med at prioritere dette, idet jeg er af den overbevisning, at det at skabe et rum for egen refleksion og udvikling med en anden fagperson er et essentielt element i at sikre klienterne den bedste hjælp. For nuværende foregår min supervision med en psykolog, der er specialiseret i kombinationen af ACT og et eksistentielt perspektiv.