Om mig

Jeg er født og opvokset i Svendborg på Sydfyn og har stadig stærke forbindelser dertil. Jeg har altid været meget nysgerrig, drevet af at lære og opleve verden på forskellige måder. Det, jeg altid har været drevet mest af, har været at forstå mennesker; hvad vi har brug for for at skabe en berigende tilværelse og være dybt tilfredse med vores liv.

 

Nysgerrigheden og lærelysten har også betydet, at jeg tidligere har boet forskellige steder og rejst meget i Asien, Amerika og Europa. Dette har givet mig en større forståelse af kulturens påvirkning på os, og måske endnu vigtigere; en større forståelse af det, der er fælles for os som mennesker.

 

Jeg nyder at nørde med ting; at fordybe mig i dem og forstå dem – være det intellektuelt, emotionelt, sansemæssigt – heriblandt musik, IT, sport, gastronomi, kemi, biologi, forskellige aspekter af fysisk sundhed. For mig kan det meste blive interessant med den rette tilgang, når det deles med andre mennesker. Det er en lignende oplevelse, der driver mig i mit arbejde; at jeg sammen med andre mennesker fordyber mig i en oplevelse – her menneskers liv – og sammen finder ud af, hvad der skal til, for at personen(/erne) får et berigende liv, vedkommende er dybt tilfreds med.

Psykolog Århus Katja Christensen

Min tilgang i terapi

Da verden er i konstant udvikling, ændrer vores behov, udfordringer og muligheder sig også. Jeg er derfor af den overbevisning, at jeg gør mit arbejde bedst, hvis jeg bliver ved med at sætte mig ind i, hvad der rører sig i vores samfund, og løbende videreuddanner mig og sparrer med mennesker med forskellige perspektiver på, hvad der skaber en tilfredsstillende tilværelse for os mennesker. Dette betyder, at min faglige udvikling foregår i forskellige fora: Selve arbejdet, videreuddannelse og kurser, sparring med andre fagpersoner, samt egenterapi og supervision.

 

Jeg har ud over psykologuddannelsen en efteruddannelse i eksistentiel terapi, hvor der er fokus på de ting i livet, alle mennesker dybest set søger – bl.a. kærlighed og at høre til – og hvordan vi som mennesker kan træffe de bedst mulige valg for os selv, når vi i dag har et væld af muligheder.

 

I 2019 blev jeg præsenteret for Acceptance and Commitment Therapy (ACT), og jeg har siden videreuddannet mig i den tilgang. Fokus er her også på at søge dét, der virkelig er vigtigt for os som mennesker – at få opfyldt vores psykologiske behov og beskæftige os med aktiviteter og mennesker, der har værdi for os – men denne tilgang bidrager med et øget fokus på at forholde sig ikke-dømmende til de mønstre, vi har med os fra tidligere i livet, da de er et naturligt udfald af vores tidligere oplevelser og fysiologiske sammensætning. Herudover er der fokus på hurtigt at begynde at kigge på konkrete handlinger: Hvad kan vi gøre mere eller mindre af – nu eller på sigt – for at skabe en mere tilfredsstillende, berigende tilværelse? Således bliver terapi og supervision let og handlingsorienteret, og det er fantastisk berigende at have muligheden for at følge menneskers indre såvel som ydre udvikling.

Supervision og egenterapi

En væsentlig del af dét at lære den menneskelige psykologi at kende er at lære om ens egen psykologi. Jeg har derfor løbende selv været i terapeutiske forløb. For at få kendskab til forskellige terapiformer og forstå, hvad det hjælpsomme i al terapi reelt er, har jeg været i flere forskellige former for terapeutiske forløb, heriblandt eksistentiel, psykodynamisk samt kognitiv terapi, og sidst terapi ud fra ACT.

 

Herudover har jeg løbende modtaget supervision, blandt andet af specialister i psykiatrien, erfarne psykologer inden for det pædagogisk psykologiske og udviklingspsykologiske område, samt af en specialist inden for arbejds- og organisationspsykologi. Jeg fortsætter med at prioritere dette, idet jeg er af den overbevisning, at det at skabe et rum for egen refleksion og udvikling med en anden fagperson er et essentielt element i at sikre klienterne den bedste hjælp. For nuværende foregår min supervision med en psykolog, der er specialiseret i kombinationen af ACT og et eksistentielt perspektiv.

Erhvervserfaring

2019 –

Selvstændig psykolog

 

2018-2019

Brydehuset Rusmiddelcenter, Ballerup

Individuel terapi, gruppeterapi og varetagelse af kontakt med samt støtte fra netværk såsom familie, kommune og beskæftigelsesområdet

 

2015

TUBA Odense

Gruppeterapi – heriblandt terapeutiske weekender i naturen – med mennesker, der er vokset op med forældre med rusmiddelafhængighed

 

2014-2018

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg

Konsultativt arbejde med ledelse og personale på skoler og i andre kommunale tilbud for børn og unge samt supervision af fagpersoner. Undersøgelser af børn og unge og deres miljøer med henblik på støtte og rådgivning. Samtaleforløb med unge. Sorggruppe for børn, angstgruppe for forældre til børn med angst, gruppe for unge med udfordringer i forhold til blandt andet ængstelighed og isolation. Undervisning for forældre og professionelle.

Erfaring under studie

2013

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg

  • 5 måneders praktik

2013-2014
Samtalegruppe i samarbejde med Ungerådgivningen Aalborg

  • Etablering samt afholdelse af gruppeforløb for unge mellem 14 og 17 år primært udfordret af ensomhed, selvværds- og selvtillidsproblematikker og udfordringer i de nære relationer

2011-2014
Den Sociale Skadestue

  • Et åbent anonymt tilbud, hvor mennesker med diverse udfordringer kan ringe ind eller komme ind til en personlig samtale

2010-2014
Socialpsykiatrien i Aalborg

  • Primært mennesker med skizofreni

2010-2013
Bosted for mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne

Erfaring inden studie

2007

Udekørende i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

 

2005-2006

Ansat i Fakta

 

2004

Praktikant i et computerværksted – arbejde med soft- og hardware

Uddannelse og kurser

2023

Videreuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy med 69 andre fagpersoner v. en længere række psykologer og læger inden for ACT, heriblandt Rikke Kjelgaard og Robyn Walser

2020

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety and Depression v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut

 

2020

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Trauma v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut

 

2019

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy v. Rikke Kjelgaard, cand.psych.

 

2017

Kursus i narrative samtaler v. Anette Holmgren, cand.psych., specialist i psykoterapi

 

2016

Kursusrække i den projektive test Rorschach v. Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi

 

2016

Kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v. Morten Kjølbye, specialist og supervisor i psykoterapi

 

2015

Uddannelse i eksistentiel fænomenologisk terapi, supervision og konsultation v. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt i arbejds- og organisationspsykologi

 

2015

Kursus i udvikling af ressourcefokuserede tværfaglige møder med børns deltagelse v. Dr. Tracey Colville og psykolog Sandra Montgomery

 

2012-2014

Kandidat i psykologi

 

2009-2012

Bachelor i psykologi

 

2006-2008

HF