Psykolog Katja Christensen - Odense

Om mig

Min nysgerrighed omkring mennesket og livet går tilbage til min barndom. Nysgerrigheden medfører, at jeg regelmæssigt beskæftiger mig med en lang række områder ud over psykologi og filosofi, blandt andet meditation, musik, natur, kemi, biologi, IT samt forskellige områder relateret til fysisk sundhed. Min oplevelse er, at nysgerrigheden er medvirkende til, at klienter kan mærke en oprigtig indlevelse i deres oplevelse. Jeg har også tidligere rejst meget i Asien, USA og Europa og har fået indsigt i forskellige kulturer, hvilket har givet mig en større forståelse af kulturens påvirkning på os, og måske endnu vigtigere; en større forståelse af det, der er fælles for os som mennesker.

Som psykolog og menneske har jeg fundet, at det er meningsfuldt for mig at arbejde ud fra tilgange, der har fokus på nærvær, mening og forbindelse. Jeg har ud over psykologuddannelsen en efteruddannelse i eksistentiel terapi. Jeg anskuer den eksistentielle tilgang som mit fundament, som jeg kombinerer med Acceptance and Commitment Therapy og Compassion Focused Therapy. Specifikke mindfulness- og meditationsøvelser bliver en del af terapien, når det giver mening for den enkelte. Flere af mine rejser i Asien, USA og Europa har indebåret træning i meditation og studier af filosofien bag.

Som en støtte i løbende at udvikle mine arbejdsformer deltager jeg regelmæssigt i kurser, og jeg har meget kontakt med andre fagpersoner. Nogle af de rum, denne kontakt foregår i, er i egenterapi og supervision.

Egenterapi og supervision

I de terapeutiske tilgange, jeg arbejder med, forholder vi os som psykologer til os selv som mennesker på lige fod med vores klienter. Det har i mange år været helt centralt for mig løbende at være i egenterapi. Jeg har i løbet af årene prøvet flere forskellige former, heriblandt ud fra en henholdsvis eksistentiel, fra en psykodynamisk samt fra en kognitiv forståelsesramme.

Herudover har jeg løbende modtaget supervision, blandt andet af specialister i psykiatrien, erfarne psykologer inden for det pædagogisk psykologiske og udviklingspsykologiske område, samt af en specialist inden for arbejds- og organisationspsykologi. Jeg fortsætter med at prioritere dette, idet jeg er af den overbevisning, at det at skabe et rum for egen refleksion og udvikling med en anden fagperson er et essentielt element i at sikre klienterne den bedste hjælp. For nuværende foregår min supervision med psykologer, der er specialiserede i kombinationen af ACT og filosofiske, eksistentielle perspektiver.

Erhvervserfaring

 • 2019 – : Selvstændig psykolog
 • 2018-2019: Brydehuset Rusmiddelcenter, Ballerup
  • Individuel terapi, gruppeterapi og varetagelse af kontakt med samt støtte fra netværk såsom familie, kommune og beskæftigelsesområdet
 • 2015: TUBA Odense
  • Gruppeterapi – heriblandt terapeutiske weekender i naturen – med mennesker, der er vokset op med forældre med rusmiddelafhængighed
 • 2014-2018: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg
  • Konsultativt arbejde med ledelse og personale på skoler og i andre kommunale tilbud for børn og unge samt supervision af fagpersoner. Undersøgelser af børn og unge og deres miljøer med henblik på støtte og rådgivning. Samtaleforløb med unge. Sorggruppe for børn, angstgruppe for forældre til børn med angst, gruppe for unge med udfordringer i forhold til blandt andet ængstelighed og isolation. Undervisning for forældre og professionelle.

Erfaring under studie

 • 2013-2014: Samtalegruppe i samarbejde med Ungerådgivningen Aalborg
  • For unge mellem 14 og 17 år primært udfordret af ensomhed, selvværds- og selvtillidsproblematikker og udfordringer i de nære relationer
 • 2011-2014: Den Sociale Skadestue
  • Et åbent anonymt tilbud, hvor mennesker med diverse udfordringer kan ringe ind eller komme ind til en personlig samtale
 • 2010-2014: Socialpsykiatrien i Aalborg
  • Primært mennesker med skizofreni
 • 2010-2013: Bosted for mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne

 

Uddannelse og kurser

 • 2020: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety and Depression v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut
 • 2020: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Trauma v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut
 • 2019: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy v. Rikke Kjelgaard, cand.psych.
 • 2018: Medical Certificate in Clinical Hypnotherapy v. London College of Clinical Hypnosis
 • 2017: Kursus i narrative samtaler v. Anette Holmgren, cand.psych., specialist i psykoterapi
 • 2016: Kursusrække i den projektive test Rorschach v. Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi
 • 2016: Kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v. Morten Kjølbye, specialist og supervisor i psykoterapi
 • 2015: Uddannelse i eksistentiel fænomenologisk terapi, supervision og konsultation v. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt i arbejds- og organisationspsykologi
 • 2015: Kursus i udvikling af ressourcefokuserede tværfaglige møder med børns deltagelse v. Dr. Tracey Colville og psykolog Sandra Montgomery
 • 2012-2014: Kandidat i psykologi
 • 2009-2012: Bachelor i psykologi
 • 2006-2008: HF