Om mig

psykolog i odense

Min nysgerrighed omkring mennesket og livet går tilbage til min barndom, og nysgerrigheden medfører, at jeg regelmæssigt beskæftiger mig med en række områder ud over psykologi og filosofi, blandt andet musik, natur, meditation, kemi, biologi, IT samt forskellige områder relateret til fysisk sundhed. Min oplevelse er, at nysgerrigheden er medvirkende til, at klienter kan mærke en oprigtig indlevelse i deres oplevelse. Jeg har også tidligere rejst meget i Asien, USA og Europa og har fået indsigt i forskellige kulturer, hvilket har givet mig en større forståelse af kulturens påvirkning på os samt det, der er fælles for os som mennesker.

Faglig tilgang

Som psykolog og menneske har jeg fundet, at det er meningsfuldt for mig at arbejde ud fra tilgange, der har fokus på nærvær, mening og forbindelse. Jeg arbejder primært med eksistentiel terapi samt tilgange fra den 3. bølge kognitiv terapi som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy (CFT). Jeg anvender også elementer fra 2. bølge kognitiv terapi og narrativ terapi, og jeg oplever, at de forskellige tilgange komplimenterer hinanden utroligt godt. Mindfulness og meditation er en stor del af mit liv, hvilket også er en af årsagerne til, at jeg finder tilgangen inden for 3. bølge kognitiv terapi – som anvender mindfulnessøvelser – så gavnlige. Flere af mine rejser har indebåret træning i meditation og studier af filosofien bag.

Erhvervserfaring

 • 2020 – : Selvstændig psykolog
 • 2018-2019: Brydehuset Rusmiddelcenter, Ballerup
  • Individuel terapi, gruppeterapi og varetagelse af kontakt med samt støtte fra netværk såsom familie, kommune og beskæftigelsesområdet
 • 2015: TUBA
  • Gruppeterapi, heriblandt terapeutiske weekender i naturen
 • 2014-2018: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg
  • Konsultativt arbejde med ledelse og personale på skoler og i andre kommunale tilbud for børn og unge samt supervision af fagpersoner. Undersøgelser af børn og unge og deres miljøer med henblik på støtte og rådgivning. Samtaleforløb med unge. Sorggruppe for børn, angstgruppe for forældre til børn med angst, gruppe for unge med udfordringer i forhold til blandt andet ængstelighed og isolation. Undervisning for forældre og professionelle.
 • 2013-2014: Samtalegruppe i samarbejde med Ungerådgivningen Aalborg
  • For unge primært udfordret af ensomhed, selvværds- og selvtillidsproblematikker og udfordringer i de nære relationer
 • 2011-2014: Den Sociale Skadestue
  • Et åbent anonymt tilbud, hvor mennesker med diverse udfordringer kan ringe ind eller komme ind til en personlig samtale
 • 2010-2014: Socialpsykiatrien i Aalborg
 • 2010-2013: Bosted for mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne

Uddannelse og kurser

 • 2020: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for angst og depression v. Russ Harris, online
 • 2020: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for traumer v. Russ Harris, online
 • 2019: Kursus i Acceptance and Commitment Therapy v. Rikke Kjelgaard, cand.psych.
 • 2018: Medical Certificate in Clinical Hypnotherapy v. London College of Clinical Hypnosis
 • 2017: Kursus i narrative samtaler v. Anette Holmgren, cand.psych., specialist i psykoterapi
 • 2016: Kursusrække i den projektive test Rorschach v. Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi
 • 2016: Kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v. Morten Kjølbye, specialist og supervisor i psykoterapi
 • 2015: Uddannelse i eksistentiel fænomenologisk terapi, supervision og konsultation v. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt i arbejds- og organisationspsykologi
 • 2015: Kursus i udvikling af ressourcefokuserede tværfaglige møder med børns deltagelse v. Dr. Tracey Colville og psykolog Sandra Montgomery
 • 2012-2014: Kandidat i psykologi
 • 2009-2012: Bachelor i psykologi
 • 2006-2008: HF

Supervision

Jeg har løbende deltaget i supervision, blandt andet ved specialister i psykiatrien, erfarne psykologer inden for det pædagogisk psykologiske og udviklingspsykologiske område, samt ved en specialist inden for arbejds- og organisationspsykologi. Jeg fortsætter med at prioritere dette, idet jeg er af den overbevisning, at det at skabe et rum for egen refleksion og udvikling med en anden fagperson er et essentielt element i at sikre klienterne den bedste hjælp.

Psykolog Katja Christensen
Dronningensgade 23
5000 Odense
Tlf.: (+45)42655057
Mail: katjachristensen@protonmail.com
CVR-nummer: 41118547
Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening.