Om at snakke med en psykolog

Det kan skabe usikkerhed at skulle kontakte en psykolog første gang. De fleste har en masse tanker omkring, hvad det vil sige at gå til psykolog. Der kan dog være langt derfra og så til at forestille sig, hvordan det mere præcist kan udfolde sig for én selv. Jeg har derfor skrevet det ned, jeg finder mest væsentligt at vide omkring dét at gå til psykolog, inklusive nogle af de spørgsmål, jeg oftest får fra klienter.

Skulle du have spørgsmål, som du ikke oplever er besvaret i dette, er du meget velkommen til at skrive en mail eller SMS til mig, hvori du beder mig om at ringe til dig. Jeg vil så ringe, så snart jeg har tid. Se denne side for kontaktoplysninger.

Hvorfor se en psykolog?

Svækket trivsel og funktion i hverdagen
Mange vælger at gå til psykolog, fordi svære tanker og følelser fylder for meget. Man kan opleve, at ens trivsel og funktion i hverdagen er svækket. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af kriser, vedvarende psykologiske eller fysiske symptomer, eller udfordringer i ens relationer eller på ens uddannelse eller job. Andre kan ikke sige, hvilke situationer de svære tanker og følelser handler om, men oplever bare at være fanget i en negativ spiral.

Følelsen af at sidde fast
Nogle vælger at gå til psykolog, fordi de oplever at sidde fast i deres liv. Det kan opleves som om, at man sidder fast i de samme uhensigtsmæssige mønstre. Selvom man måske er i stand til at se mønstrene, er man ikke i stand til at ændre dem.

Meningsløshed og manglende forbindelse
Oplevelsen af at sidde fast kan også give sig til udtryk i en oplevelse af meningsløshed. Denne oplevelse kan særligt være svær at forstå, hvis ens liv virker til at være, som man umiddelbart ønsker det. Det kan være relevant med samtaler hos en psykolog, hvis oplevelsen er så gennemtrængende, at den begynder at give sig til udtryk i eksempelvis en vedvarende oplevelse af nedtrykthed, manglende forbindelse med sine nære relationer eller manglende evne til at gøre de ting, man plejede at gøre. Den manglende forbindelse kan også opleves til sig selv. Man kan her opleve at føle sig fremmed over for sig selv. Man kan også have en længerevarende oplevelse af ikke at vide, hvad man vil i sit liv.

Dit rum

I samtalerne skabes et rum, hvori hvad end der er vigtigt og meningsfuldt for dig kan dukke frem. Mennesker har specifikke temaer i deres liv, som bliver den centrale del af samtalerne. Der kan dog sommetider opstå noget i livet, som nødvendigvis må blive omdrejningspunktet i samtalerne for en stund. Dette betyder ikke, at de andre temaer ikke længere er relevante, men at de ikke kommer til at fylde lige så meget i en periode, da noget andet har brug for din opmærksomhed.

Denne tilgang betyder også, at vi ikke følger en manual eller på forhånd planlagt struktur. Indholdet af samtalerne kommer til at blive det, der har betydning for dig.

Hvor ofte skal man gå, og hvor mange samtaler har man brug for?

Jeg råder til, at man til en start kommer en gang om ugen, hvis det er praktisk muligt. Du vil i løbet af den tid, der går inden næste samtale, arbejde med det, der er dukket op og blevet talt om i samtalen. Senere i forløbet kan der lægges længere tid ind imellem samtalerne. Antallet af samtaler, og længden af forløbet, varierer fra person til person.

Mit udgangspunkt er, at mennesker skal have så få samtaler som muligt. Hvor mange samtaler, der er nødvendige for den enkelte, hænger blandt andet sammen med, hvor længe ens udfordringer har stået på. Stammer udfordringerne i voksenlivet tilbage fra relationerne i ens opvækst og har været til stede gennemgående i løbet af ens voksenliv, vil der som udgangspunkt være brug for flere samtaler og et længere forløb, end hvis ens udfordringer er opstået inden for få måneder eller år.

Fortrolighed og tavshedspligt

Som autoriseret psykolog under Psykolognævnet er jeg forpligtet af Psykologloven og af De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Dette betyder, at vores samtaler er omfattet af tavshedspligt.

Som psykolog er de etiske aspekter i samtalerne en vigtig del af grundlaget for at skabe et trygt rum for dig. Fortrolighed og tavshedspligt er helt centrale i denne forbindelse. At du ved, at intet du siger vil forlade rummet, kan give en oplevelse af tryghed og tillid. Dette er nødvendigt for at have oplevelsen af at kunne tale åbent og frit. Tavshedspligten indebærer alt om dig helt ned til, at jeg ikke må sige dit navn til andre eller oplyse om, hvorvidt vi snakker sammen.

Der er undtagelser, hvor jeg lovmæssigt skal bryde tavshedspligten. Hvis jeg vurderer, at du er i risiko for at gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg jævnfør loven bryde tavshedspligten for at beskytte dig og/eller andre.

Tavsheds- og underretningspligt for unge mellem 15 og 17 år

Ved samtaler for dig, der er 15, 16 eller 17 år, skal dine forældre – eller forældremyndighedsindehaveren – inddrages i forløbet. Vi finder sammen ud af, hvordan dette gøres bedst. Det giver tit god mening at have en eller begge forældre med i en del af første samtale, og derefter regelmæssigt at invitere dem med ind, når det giver mening. Jeg kontakter ikke dine forældre under vores forløb sammen, uden at jeg har fortalt dig om det først, og vi sammen har aftalt, hvordan jeg gør det. Det er vigtigt, at du oplever, at det er dit rum. Det indebærer, at vi sammen finder frem til, hvordan vi bedst inddrager dine forældre.

Jeg skal ifølge loven bryde tavshedspligten, hvis jeg vurderer, at du er i risiko for at gøre skade på dig selv eller andre. Herudover har jeg pligt til at underrette de offentlige myndigheder i hjemkommunen, hvis jeg vurderer, at en klient under 18 år er udsat.

Vil min arbejdsgiver finde ud af, at jeg ser en psykolog?

Nej. Din arbejdsgiver vil ikke modtage informationer omkring dette og har ingen adgang til informationer omkring dine samtaler. Hvis du bruger dit firmas sundhedsforsikring, vil din arbejdsgiver heller ikke modtage informationer omkring det, vi taler om.

Opbevaring af informationer

Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og om det, vi taler om. Se denne side for en nærmere beskrivelse af dette.

Betaling og afbud

Betaling sker under selve konsultationen; enten i starten, eller inden vi afslutter. Betaling kan ske kontant eller via MobilePay.

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalen. Senere afbud eller udeblivelse faktureres med et gebyr på 300 kr.

Psykolog Katja Christensen
Dronningensgade 23
5000 Odense
Tlf.: (+45)42655057
Mail: katjachristensen@protonmail.com
CVR-nummer: 41118547
Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening.