Om at gå i terapi

Der kan være usikkerhed forbundet med at skulle kontakte en psykolog første gang. De fleste har en masse tanker omkring, hvad det vil sige at gå til psykolog, men der kan være langt derfra og så til at forestille sig, hvordan det mere præcist kan udfolde sig for én selv. Jeg har derfor skrevet det ned, jeg finder mest væsentligt at vide omkring dét at gå til psykolog, inklusive nogle af de spørgsmål, jeg oftest får fra klienter.

Skulle du have spørgsmål, som du ikke oplever er besvaret her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive en mail eller SMS til mig, hvori du beder mig om at ringe til dig. Jeg vil så ringe, så snart jeg har tid. Se siden Kontakt for kontaktoplysninger.

Hvorfor se en psykolog?

Svækket trivsel og funktion i hverdagen

Mange vælger at gå til psykolog, fordi de oplever, at deres trivsel eller funktion i hverdagen er stærkt svækket. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af kriser, tab, vedvarende psykologiske eller fysiske symptomer, eller udfordringer i ens relationer, på ens uddannelse eller job.

At sidde fast

Nogle vælger at gå til psykolog, fordi de oplever at sidde fast i deres liv. Det kan opleves som om, at man sidder fast i de samme uhensigtsmæssige mønstre, og at selvom man måske er i stand til at se mønstrene, er man ikke i stand til at ændre dem.

Andre vælger at gå til psykolog på et tidspunkt i deres liv, hvor de egentlig oplever at have en klar fornemmelse af, hvad de gerne ville gøre anderledes eller ændre på, men trods diverse forsøg på at gøre dette ikke er i stand til det. Vores arbejde vil her bestå i at undersøge, hvad det vil betyde for dig at skabe disse forandringer, samt hvad der holder dig fra at gøre det, og arbejde hen imod, at du kan blive i stand til at skabe forandringerne.

Meningsløshed og manglende forbindelse

Oplevelsen af at sidde fast kan også give sig til udtryk i en oplevelse af meningstomhed eller meningsløshed, som kan være svær at forstå, især hvis ens liv virker til at være, som man umiddelbart ønsker det. Det kan være relevant med samtaler hos en psykolog, hvis oplevelsen af meningstomhed er så gennemtrængende, at den begynder at give sig til udtryk i eksempelvis en vedvarende oplevelse af nedtrykthed, manglende forbindelse med ens nære relationer eller manglende evne til at gøre de ting, man plejede at gøre. Den manglende forbindelse kan også opleves til sig selv; hvor man oplever at være fremmed over for sig selv og har en vedvarende oplevelse af ikke at vide, hvad man vil i sit liv.

Dit rum

I samtalerne skabes et rum, hvori hvad end der er vigtigt og meningsfuldt for dig kan dukke frem. Dette betyder også, at vi kan tale om ét emne i en session og et andet emne gangen efter. Mennesker har specifikke temaer i deres liv, som bliver den centrale del af samtalerne, men der kan sommetider opstå noget i livet, som nødvendigvis må blive omdrejningspunktet i samtalerne for en stund. Dette betyder ikke, at de andre temaer ikke længere er relevante, men at de ikke kommer til at fylde lige så meget i en periode, da noget andet har brug for vores opmærksomhed. Denne tilgang betyder også, at vi ikke følger en manual eller på forhånd planlagt struktur, men at det er det, der har betydning for dig, der kommer til at blive indholdet af samtalerne.

Hvor ofte skal man gå, og hvor mange samtaler har man brug for?

Det er meget forskelligt, hvad mennesker søger og har brug for.

Nogle oplever allerede efter én samtale, at de har fået dét, de har brug for. Dette kan eksempelvis være, når der er opstået noget pludseligt, som har skabt fortvivlelse eller forvirring. Det kan enten være en ydre situation, eller det kan være noget, der pludselig er gået op for dig. Du kan da vælge en samtale med en psykolog som en måde at finde frem til, hvordan du bedst forholder sig i denne nye situation. Det kan også være, hvis du har oplevet en

I de fleste tilfælde er der dog brug for flere samtaler, og i så fald råder jeg oftest til, at man til en start kommer en gang om ugen, hvis det er praktisk muligt. Du vil i løbet af den tid, der går inden næste samtale, arbejde med det, der er dukket op og blevet talt om i samtalen. Senere i forløbet kan der lægges længere tid ind imellem samtalerne.

Antallet af samtaler, og længden af forløbet, varierer fra person til person. Forskellen er både at finde i, hvor længe udfordringerne har stået på, og hvordan du ønsker at bruge forløbet. Stammer udfordringerne i voksenlivet fra relationerne i ens opvækst og har været til stede gennemgående i løbet af ens voksenliv, vil der som udgangspunkt være brug for flere samtaler og et længere forløb, end hvis ens udfordringer er opstået inden for få måneder eller år.

Et forløb med et specifikt mål eller samtaler som en del af din livsvej i en periode

En anden forskel på antallet af samtaler og længden af forløbet handler om, hvordan du ønsker at bruge samtalerne. Hvis du ønsker hjælp til en afgrænset problemstilling, vil det typisk indebære færre samtaler over en kortere periode, end hvis du ønsker at anvende forløbet som et udvidet rum for indsigt og udvikling.

Mange anvender samtalerne som et sted, hvor de over en længere periode får større og større indsigt i egne værdier, ønsker og begrænsende mønstre. Det er ofte sådan, at når vi stopper med at være styret af de stærkeste forsvar og undgåelsesstrategier, og vi begynder at gøre mere af dét, der beriger vores liv, får vi mulighed for at få øje på nogle helt andre ting, end vi før har været i stand til at se. At vælge et forløb, der strækker sig over tid, er således at blive ved med at lære om dig selv, mennesker omkring dig og livet. Det er at blive ved med at eksperimentere med, hvordan du på mest hensigtsmæssig vis kan forholde dig til dine indre og ydre oplevelser. Det er at blive ved med at arbejde med, hvordan du kan handle på udfordringer og muligheder i livet, så din oplevelse af livet bliver fortsat mere berigende, og du i stigende grad finder en ro i din tilværelse.

Afslutning af forløb

Min erfaring er, at der opstår et tidspunkt, hvor du og jeg er enige om, at du er klar til at gå videre på egen hånd, og at det er et hensigtsmæssigt tidspunkt at afslutte på. Et forløb afsluttes på mest hensigtsmæssig vis, når du har en oplevelse af at være styrket i din egen evne til at håndtere eller være med de udfordringer, der opstår i livet, og ikke længere oplever at have brug for samtaler med mig.

Fortrolighed og tavshedspligt

Som autoriseret psykolog under Psykolognævnet er jeg forpligtet af Lov om Psykologer og af De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Dette betyder, at vores samtaler er omfattet af tavshedspligt.

Som psykolog er de etiske aspekter i samtalerne en vigtig del af grundladet for at skabe et trygt rum for dig. Fortrolighed og tavshedspligt er helt centrale i denne forbindelse. At du ved, at intet du siger vil forlade rummet, kan give en oplevelse af tryghed og tillid, som er nødvendig for at have oplevelsen af at kunne tale åbent og frit. Tavshedspligten indebærer alt om dig helt ned til, at jeg ikke må sige dit navn til andre eller oplyse om, hvorvidt vi snakker sammen.

Der er undtagelser, hvor jeg lovmæssigt skal bryde tavshedspligten. Hvis jeg vurderer, at du er i risiko for at gøre skade på dig selv eller andre, skal jeg jævnfør loven bryde tavshedspligten for at beskytte dig og/eller andre.

Tavsheds- og underretningspligt for unge mellem 15 og 17 år

Ved samtaler for dig, der er 15, 16 eller 17 år, skal dine forældre – eller forældremyndighedsindehaveren – inddrages i forløbet. Vi finder sammen ud af, hvordan dette gøres bedst. Det giver tit god mening at have en eller begge forældre med i en del af første samtale og derefter regelmæssigt at invitere dem med ind, når det giver mening. Jeg kontakter ikke dine forældre under vores forløb sammen, uden at jeg har fortalt dig om det først, og vi sammen har aftalt, hvordan jeg gør det. Det er vigtigt, at du oplever, at det er dit rum, og at vi sammen finder frem til, hvordan vi bedst inddrager dine forældre.

Jeg skal ifølge loven bryde tavshedspligten, hvis jeg vurderer, at du er i risiko for at gøre skade på dig selv eller andre. Herudover har jeg pligt til at underrette de offentlige myndigheder i hjemkommunen, hvis jeg vurderer, at en klient under 18 år er udsat.

Vil min arbejdsgiver finde ud af, at jeg ser en psykolog?

Nej. Din arbejdsgiver vil ikke modtage informationer omkring dette og har ingen adgang til informationer omkring dine samtaler. Hvis du bruger dit firmas sundhedsforsikring, vil din arbejdsgiver heller ikke modtage informationer omkring det, vi taler om.

Opbevaring af informationer

Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og om det, vi taler om. Se denne side for en nærmere beskrivelse af dette

Betaling og afbud

Betaling kan ske i slutningen af en konsultation eller efter. Betaling kan ske via MobilePay til 252204, via PayPal eller bankoverførsel. Se denne side for flere oplysninger om priser og betalingsmuligheder.

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalen. Dette giver mig mulighed for at tilbyde en anden tiden. Senere afbud eller udeblivelse faktureres fuld betaling for sessionen, da jeg ikke kan nå at tilbyde tiden til en anden.