Ledelsessparring

Som leder er du dén, der holder din organisations vision og formål. Det er dig, der sætter retningen for, hvordan kulturen og strukturerne i din organisation skal skabes. Ingen af os er i stand til at se alle faktorer og muligheder i de omstændigheder, vi selv er en del af til daglig. Særligt når vi har en (vej)ledende funktion for en gruppe af mennesker,

At vælge et fagligt sparringsrum med en anden fagperson kan højne vores faglige … og flg.

  • Forstå relationelle dynamikker fra et psykologfagligt … inklusive
  • Oversætte organisationssprog til …
  • Sparring i din egen refleksion og beslutningstagen omkring, hvad der skal deles og ikke deles, og hvornår der skal gives mere frihed og ansvar til enkeltmedarbejdere eller teams, samt hvornår du skal tage styringen og give medarbejderne plads til at fokusere på andre opgaver
    – følgeskab og refleksionsrum for dig, der er leder
Ledelsessparring ved autoriseret psykolog i Århus Katja Christensen

Det er dig, der er ekspert på din organisations fagområde; min rolle er at .. dynamikkerne i .. og oversætte ..

Mulige led i et forløb:

Individuelle sparringssessioner i Århus eller online á 90 minutter (dette er i nogle forløb den eneste ydelse)
Deltagelse i personale- og teammøder
Oplæg om relevante problemstillinger aftalt imellem dig og mig på forhånd 

hvilket også vil styrke vores personlige trivsel i vores arbejde.

hvorfor alle os, der har en (vej)ledende funktion over for en gruppe af andre mennesker,

. Såvel som psykologer har supervision og andre faglige sparringsrum, kan du som leder vælge

 

Stress, utilfredshed på arbejdspladsen og ineffektivitet i arbejdet skyldes ofte, at arbejdspladsens struktur og kultur ikke lægger op til samme omstillingsparathed og fleksibilitet, som arbejdspladser ofte ønsker af deres medarbejdere.

Samfundets udvikling har medført, at vi i stigende grad kan fokusere på at styrke og videreudvikle vores egne kvaliteter og kompetencer. Dette betyder, at vi ofte har at gøre med medarbejdere, der kan tage ejerskab over deres egne faglige opgaver og udvikling. I mange tilfælde vil dette udfordre arbejdspladsen på at skabe de rette rammer for medarbejderne ift. at bruge deres kompetencer og have mulighed for kontinuerlig faglig udvikling, ellers er der risiko for at miste dem til en anden arbejdsplads. At skabe disse vilkår er dog ikke blot for at skabe rammer, medarbejderne har lyst til at blive i; det

Vi ved fra forskning, at fagligt optimale organisationer skabes, når ledelsen skaber faglige udviklingsrum for medarbejderne, hvor der er en relativt høj grad af

For at kunne skabe de optimale vilkår for denne gave, kræver det, at ledere og politikere er med til at skabe dynamiske systemer, der støtter op om hver enkelts oplevelse af at bidrage på en meningsfuld måde ind i det samlede system.

“I came to see, in my time at IBM, that culture isn’t just one aspect of the game, it is the game. In the end, an organization is nothing more than the collective capacity of its people to create value.”
~ Louis V. Gerstner, Jr. (Tidligere CEO ved IBM)

Denne form for supervision er for dig som leder, der har en ambition om at skabe en arbejdsplads, som på én og samme tid arbejder for dens overordnede vision og formål, og er i stand til at anvende medarbejdernes kvaliteter og imødekomme deres behov til gavn for hele organisationen. Det er ønsket om at have en virksomhed, der fungerer som et meningsskabende fællesskab.

En arbejdsplads er som en dynamisk organisme, hvor alle aspekter har indflydelse på hele systemet. En arbejdsplads’ kultur kan derfor ses som når ringe spredes i vandet. Er der ét led i organisationen, der ikke fungerer, vil det påvirke alle andre led og det samlede hele. Du er som leder dén person, der starter de mest væsentlige ringe i vandet, lige fra din beskrivelse af hvilken arbejdsplads, I er, samt dine jobopslag og hvilke mennesker, du ansætter, til selve strukturerne i virksomheden og hvordan du og øvrige ledelsespersoner kommunikerer med de øvrige medarbejdere.

Formål med supervision

Med dig som en så væsentlig nøgleperson i det samlede hele er formålet med supervisionen at specialisere dig yderligere i din evne til at skabe de mest hensigtsmæssige strukturer og den mest gavnlige kultur ud fra organisationens vision samt medarbejdernes kvaliteter og behov. Da jeg har erfaring fra flere niveauer af en organisation, idet jeg både foretager ledelsessupervision og arbejder med medarbejdere inden for diverse felter i terapi såvel som supervision, bringer jeg et perspektiv ind, der tager højde for alle medspilleres perspektiver – dette inkluderer også ydre samarbejdspartnere og kunder.

Som supervisor er min rolle at tilbyde dig følgeskab, hvor jeg vil facilitere din evne til at agere facilitator i en dynamisk organisation, hvor der arbejdes hen imod i tiltagende grad at skabe oplevelsen af, at organisationen består af et meningsskabende fællesskab. Vi vil altid checke ind med din virksomheds formål og vision, og herudfra arbejde med, hvad der skal til – både i forhold til nuværende medarbejdere og fremtidige ansættelser såvel som strukturerne i virksomheden – for på mest effektiv vis at få medarbejdernes kompetencer i spil i forhold til virksomhedens overordnede formål og helt konkrete målsætninger.