CV – Uddannelse og faglig erfaring

Efter at være blevet færdig som psykolog i 2014 har jeg været mere specifik i forhold til uddannelse. Efter at være blevet selvstændig har jeg primært videreuddannet mig inden for ACT; den terapeutiske forståelse, jeg hovedsageligt arbejder ud fra. Min faglige erfaringsbaggrund er bred og indbefatter bl.a. terapi, organisationsarbejde og ledelsesrådgivning, børneområdet (daginstitutioner, skoler og familier), misbrugsområdet samt socialpsykiatri.

Erhvervserfaring

2019 –

Selvstændig psykolog

 

2018-2019

Brydehuset Rusmiddelcenter, Ballerup

Individuel terapi, gruppeterapi og varetagelse af kontakt med samt støtte fra netværk såsom familie, kommune og beskæftigelsesområdet

 

2015

TUBA Odense

Gruppeterapi – heriblandt terapeutiske weekender i naturen – med mennesker, der er vokset op med forældre med rusmiddelafhængighed

 

2014-2018

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg

Konsultativt arbejde med ledelse og personale på skoler og i andre kommunale tilbud for børn og unge samt supervision af fagpersoner. Undersøgelser af børn og unge og deres miljøer med henblik på støtte og rådgivning. Samtaleforløb med unge. Sorggruppe for børn, angstgruppe for forældre til børn med angst, gruppe for unge med udfordringer i forhold til blandt andet ængstelighed og isolation. Undervisning for forældre og professionelle.

Erfaring under studie

2013

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg

  • 5 måneders praktik

2013-2014
Samtalegruppe i samarbejde med Ungerådgivningen Aalborg

  • Etablering samt afholdelse af gruppeforløb for unge mellem 14 og 17 år primært udfordret af ensomhed, selvværds- og selvtillidsproblematikker og udfordringer i de nære relationer

2011-2014
Den Sociale Skadestue

  • Et åbent anonymt tilbud, hvor mennesker med diverse udfordringer kan ringe ind eller komme ind til en personlig samtale

2010-2014
Socialpsykiatrien i Aalborg

  • Primært mennesker med skizofreni

2010-2013
Bosted for mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne

Erfaring inden studie

2007

Udekørende i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

 

2005-2006

Ansat i Fakta

 

2004

Praktikant i et computerværksted – arbejde med soft- og hardware

Uddannelse og kurser

2023

Videreuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy med 69 andre fagpersoner v. en længere række psykologer og læger inden for ACT, heriblandt Rikke Kjelgaard og Robyn Walser

 

2020

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety and Depression v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut

 

2020

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy for Trauma v. Russ Harris, cand.med. og psykoterapeut

 

2019

Kursus i Acceptance and Commitment Therapy v. Rikke Kjelgaard, cand.psych.

 

2017

Kursus i narrative samtaler v. Anette Holmgren, cand.psych., specialist i psykoterapi

 

2016

Kursusrække i den projektive test Rorschach v. Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi

 

2016

Kursus i personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori v. Morten Kjølbye, specialist og supervisor i psykoterapi

 

2015

Uddannelse i eksistentiel fænomenologisk terapi, supervision og konsultation v. Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt i arbejds- og organisationspsykologi

 

2015

Kursus i udvikling af ressourcefokuserede tværfaglige møder med børns deltagelse v. Dr. Tracey Colville og psykolog Sandra Montgomery

 

2012-2014

Kandidat i psykologi

 

2009-2012

Bachelor i psykologi

 

2006-2008

HF

Autoriseret psykolog i Aarhus Katja Christensen