Eksistentiel terapi

I den eksistentielle terapi er der fokus på at finde frem til, hvad der er vigtigt for dig i dit liv, og hvordan du kan bevæge dig hen imod dette.

Der kan være mange forskellige grunde til, at man kommer til første samtale. Det kan handle om, at man står med en helt konkret problemstilling, man skal træffe et valg omkring, eksempelvis skilsmisse eller karriere. Det kan også handle om en længerevarende problematik såsom angst eller nedtrykthed. Uanset hvad der gør, at du ønsker psykologsamtaler, vil vi igennem samtalerne finde frem til, hvad der er vigtigt for dig.

Spørgsmål, som vi kan undersøge i samtalerne, kan være:

  • Hvem er jeg?
  • Hvad er vigtigt for mig?
  • Hvordan træffer jeg valg ud fra, hvad der er vigtigt for mig?
  • Hvordan kan jeg skabe et liv med mindre lidelse og færre bekymringer?
  • Hvad vil jeg med mit liv?
  • Hvordan kan mit liv blive mere meningsfyldt?

Den eksistentielle terapi er præget af åbenhed og nysgerrighed. Der er fokus på at styrke din oplevelse af at være i kontakt med dig selv og det, der er vigtigt for dig, og at kunne træffe valg herudfra. Der følges derfor ikke et på forhånd fastlagt program. Indholdet af samtalerne udvikles løbende i et samarbejde mellem os.

Relationen i samtalerne

I eksistentiel terapi er relationen mellem os ligefrem og direkte. Den er præget af nærvær og undersøgelse af dine oplevelser; ikke af på forhånd bestemte mål for, hvad der vil være godt for dig i dit liv.

Min opgave vil derfor aldrig være at fortælle dig, hvad du skal gøre. Jeg vil i stedet sammen med dig at undersøge, hvad der ville være mest hensigtsmæssigt for dig at gøre ud fra det, der er vigtigt for lige præcis dig. Dette betyder ikke, at jeg ikke vil komme med forslag. Forslagene vil dog altid vil følges af en undersøgelse af, hvad de betyder for dig.

Det beskrives sommetider som at jeg “står ved siden af dig”. Jeg vil altid forsøge sammen med dig at gå ind i dine oplevelser for at finde frem til, hvad der er på spil for dig. Det kan være med fokus på dine tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Ofte vil du mellem samtalerne gå hjem og gøre noget andet, end du plejer at gøre. Vi vil efterfølgende undersøge, hvordan det var for dig, og hvordan det ville være, hvis du gjorde mere af dette “andet” i dit liv.

At træffe valg i livet

Noget af det, der kan være mest udfordrende i vores liv, er, at der er vilkår, vi ikke kan ændre på. Disse vilkår kan eksempelvis handle om fysisk sygdom, muligheder i fortiden vi ikke greb, hvor megen støtte vi kan finde i vores familie, eller at vi og vores nærmeste skal dø.

Samtidig skal vi hele tiden træffe valg. Hele tiden at konfronteres med valg kan være overvældende og skabe stor usikkerhed og angst. Hver gang vi træffer et valg, fravælger vi også noget andet, og vi kan aldrig vide os helt sikre på, at vores valg vil være det bedste for os.

Vi kan forsøge at trække os fra og undgå at træffe valg. Dette er også et valg. Dette valg medfører, at vi vender os væk fra muligheden for at finde ud af, hvad der virkelig har værdi for os. Det kan eksempelvis være at blive i det samme job, vi ikke har det godt i, eller at blive ved med at deltage i de samme sociale arrangementer, vi altid gruer over i dagevis og grubler over i ugevis efterfølgende, uden at finde ud af, hvad ubehaget handler om, og træffe nogle valg herudfra.

Gennem samtalerne vil vi arbejde med, hvordan du går på opdagelse i dine egne oplevelser og træffer valg. Dette vil danne grundlag for, at du efter samtaleforløbet selv vil opleve en styrket evne til at træffe valg i dit liv med en god mavefornemmelse.

At styrke kontakten med dig selv og andre

I denne træning i at undersøge dine egne oplevelser og træffe valg, er sårbarhed og sensitivitet to vigtige aspekter. Hvis vi frygter at være sårbare, kan vi forsøge at beskytte os selv ved at anvende kontrol. Når kontrollen lukker af for, at vi kan undersøge vores egne oplevelser og virkelig mærke, hvad der er på spil for os, vil vi ikke være i stand til fleksibelt og naturligt at handle ud fra, hvad der er vigtigt for os.

I samtalerne er min største opgave at skabe en tillidsfuld relation. Dette er en forudsætning for, at du oplever tryghed nok til at tillade dig selv at være i en tilstand af sårbarhed. Ved at du kan tillade dig selv dette, vil du kunne gå ind i dine oplevelser med en undersøgende nysgerrighed. Du vil derved træne din sensitivitet over for dine egne oplevelser, værdier og ønsker.

Nogle opsøger en psykolog, fordi de helt specifikt vil arbejde med deres relationer og kontakt med andre mennesker. Andre har mindre fokus på relationer i samtalerne. Uanset hvad vil du opleve, at der sker noget med dine relationer igennem et terapiforløb. At hvile mere i os selv og leve vores liv på en måde, vi føler giver mening for os, vil også betyde, at vi begynder at hvile mere sammen med andre mennesker.

Samtalerne og tiden imellem kan ses som en øvebane til en mere berigende måde at leve på. En livsvej, der i højere grad er fyldt med nærvær, selvværd, kærlighed og mening.

Psykolog Katja Christensen
Mageløs 12, 2. TV
5000 Odense
Tlf.: (+45)42655057
Mail: katjachristensen@protonmail.com
CVR-nummer: 41118547
Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening.