Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) er en terapiform med fokus på medfølelse.

Selvkritik og skam

Ved psykiske udfordringer er der ofte selvkritik og skam. Det kan virke helt naturligt for os at ønske at fjerne vores svære følelser, når de opstår. Vi kan samtidig begynde at bebrejde os selv, at vi føler, tænker og handler, som vi gør.

Desværre kan disse tendenser, som kan virke helt automatiske, medføre en forstærkelse af det, vi ønsker at komme af med. De kan også lige så stille begynde at påvirke forskellige områder af vores liv i en retning, vi ikke ønsker. Vi kan altså opleve at sidde fast og ikke kunne se, hvad vi skal gøre, for at få det bedre.

Medfølelsesfokuseret terapi

I CFT arbejdes der med aktivering af et af menneskets følelsesregulerende systemer; det, der omfatter omsorg, tilknytning og beroligelse. At arbejde med medfølelse og dette system har vist sig at være hjælpsomt i forbindelse med mange psykiske udfordringer, heriblandt afhængigheder, stress, angst og depression.

At have selvmedfølelse betyder, at når vi oplever udfordringer, har vi en venlig indstilling til os selv. Vi behandler med andre ord os selv med venlighed, uanset om vi oplever glæde, vrede eller smerte. Vi behandler os selv med venlighed, uanset om vi opnår det, vi havde sat os for eller ej. Modsat empati har medfølelse vist sig at virke som en ”buffer” i forhold til at nå til den tilstand, vi kender som ”udbrændt”.

Når vi arbejder med medfølelse, kan vi eksempelvis anvende opmærksomhedstræning, åndedrætsteknikker og visualiseringsøvelser. Det, der trænes i terapien og mellem sessionerne, hjælper ikke kun i forbindelse med de udfordringer, der opleves lige nu. Egenomsorg, evnen til selvberoligelse og oplevelsen af forbundethed er også en hjælp til at håndtere udfordringer i livet fremover.

Psykolog Katja Christensen
Mageløs 12, 2. TV
5000 Odense
Tlf.: (+45)42655057
Mail: katjachristensen@protonmail.com
CVR-nummer: 41118547
Autoriseret af Psykolognævnet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening.